מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

תשרי

מחודשי השנה. ראש וראשון לחודשי השנה. בא' בתשרי חל ראש השנה.
נמצא בשכונת קריית השרון