מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

תמוז

מחודשי השנה
נמצא בשכונת קריית השרון