מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שפיגלמן שלמה

נולד בפולין למשפחה פעילה מאד בחיים היהודיים. כנער פעל למען הקק"ל, קרן היסוד, בלימוד עברית ותנ"ך, בהכנת הנוער לעלייה לארץ ישראל ובהקמת תנועה חלוצית דתית.
שפיגלמן היה ממיסדי "השומר הדתי" - יו"ר הסניף המקומי ומפעיליו הארציים. לאחר כיבוש פולין ע"י הנאצים, ולאחר תלאות רבות עלה לא"י.
עם עלייתו לא"י עבד בליטוש יהלומים בת"א ומשם העתיק את מקום מגוריו לנתניה.
עם קום המדינה גוייס לנהל מחנה עולים ובמשך שנתיים עסק במלא המרץ בקליטתם של בני גלויות שונות. נאבק להשגת תקציבים לרכישת ציוד מיטות ושמיכות לעולים.
חנות הספרים בבעלותו הפכה ללשכת הסעד בעיקר לבני העלייה החדשה, סייע במימון רכישת ציוד מיטות ושמיכות לעולים.
שפיגלמן שימש שנים רבות כיו"ר ועד ההורים בבית הספר בר אילן ותרם רבות להקמת וטיפוח ישיבת בני עקיבא.
שפיגלמן תרם רבות בנתניה לפרט ולכלל. בחינוך ובהקמת מוסדות, ביסוד ועזרה בהקמת קרנות צדקה וחסד. שפיגלמן היה גם ממנהלי קבוצות הספורט הדתי אליצור כדורגל וכדור סל
נמצא בשכונת קריית השרון