מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שמעון

משבטי ישראל
נמצא בשכונת קריית השרון