מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

סיון

מחודשי השנה. בחודש זה חג הביכורים.
נמצא בשכונת קריית השרון