מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

ניסן

מחודשי השנה. ראש החודשים ע"פ הלוח העברי המקורי.
נמצא בשכונת קריית השרון