מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

יאנה מכלוף, הרב (1902 - 1998)

האדמו"ר מכלוף יאנה נולד בשנת 1902 בלוב. בהיותו ילד נשלח לג'רבה, עיר רבנים ותלמידי חכמים.
הרב היה פעיל מאד בחיים היהודיים, דאג לקהילה היהודית, גייס תרומות וכספים לפרנסת משפחות עניות ולתלמידים.
הוא הכין את היהודים לעלייה לא"י, טיפל בעלייה מטוניס טמלוב באופן אישי.
ב- 1957 השלטונות עקבו אחר פעילותו והוא נאלץ לעבור לצרפת.
בשנת 1958 עלה לארץ ישראל והפך להיות רב היישוב פורת.
הרב מכלוף כתב שלושה ספרים "שמעו בנים" - על התלמוד וחלקי שולחן ערוך. "בשמים ראש" - פירוש על התורה ומערכות המינהגים לכל עדה ועדה וספר נוסף - פירוש ע "ההגדה של פסח".
הרב יאנה מכלוף תרם רבות בכל התחומים, בזכות למדנותו הרבה, צניעותו וחריצותו היה "למוסד": עזר בחינוך בחו"ל ובארץ, בעלייה, בעזרה לנצרכים, בברכות, בהוראת הלכה ועוד.
נמצא בשכונת משכנות זבולון