מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

חשון

מחודשי השנה
נמצא בשכונת קריית השרון