מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

החדוה

שמחה, ששון, גיל: "ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעזכם" (נחמיה ח' י'). "גילה, שישה, שמחה..., חדוה" (שיר השירים רבה א' נגילה).
נמצא בשכונת נוף הטיילת