מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

בן נתן רפאל

רפאל בן נתן מראשי תנועת תורה ועבודה והסתדרות הפועל המזרחי בארץ ובחו"ל.
שימש כמזכ"ל הפועל המזרחי, ממקימי ומרחבי ההתיישבות הדתית,עסק בחינוך, הקים וניהל את קופות הגמל והפנסיה, ממקימי ומנהלי חברת "משהב".
בן נתן היה ממקימי ומנהלי רשת בתי אבות "תפארת בנים" - יו"ר ונשיא הרשת עד יום מותו. בנתניה הוקמו 5 בתי אבות לרשת "תפארת בנים".
נמצא בשכונת קריית השרון