מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

סיפורו של רחוב

שבטי ישראל

אחד מתהליכי הגיבוש של בני יעקב. המעבר משנים עשר אחים לשתיים עשרה משפחות, שהפכו להיות שנים עשר שבטים, היה תהליך ממושך ולעיתים קשה מנשוא. כבוש ארץ כנען וחלוקתה סייע לכך בהכרח. תהליכים אלו התחוללו כנראה בשנים 1400 - 1200 לפני הספירה.
נמצא בשכונת קריית השרון