מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

בתיה כהן

ילידת 1934, רומניה. תושבת העיר משנת 1950.

ניצולת שואה. גזברית ארגון ״בני ברית״ נתניה.

בשנת 1988 החלה את פעולתה התנדבותית בארגון ומילאה תפקידים שונים ומגוונים בין היתר הקימה מערך לאספקת ארוחות בוקר לנערים בבית הספר הטכנולוגי "מרכז הנוער" מסייעת בארגון טקסי בנות מצווה למעוטות יכולת. מארגנת ערבי התרמה עבור מלגות לסטודנטים.

בשנות השמונים החלה את התנדבותה באגודת ״אילן״ באיסוף כספים עבור פעילות העמותה.

בשנת 2000 הצטרפה ל"אגודה למלחמה בסרטן". במסגרת מבצעי ״הקש בדלת״. 

על פעילותה ההתנדבותית ארוכת השנים זכתה בשנת 2005 זכתה ב"אות ראש העירייה למתנדב המצטיין".