מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ליסה בייקר

הגב' ליסה בייקר מתגוררת בקוניטיקט בארה"ב.
במהלך השנים האחרונות נקשרה נפשה של ליסה בנפשם של ילדים ונוער מעולי אתיופיה המתגוררים בנתניה ובעיקר תלמידים מבית הספר "שפירא".
הגב' בייקר פועלת לחינוך ומעורבות ילדיה ברוח הערכים היהודיים ואף עודדה את ילדיה בהגיעם למצוות לגייס ולתרום את כספי האירוע לטובת תלמידי בית הספר "שפירא".
כמו כן יזמה את פרויקט "בלו בלייזר" בבית הספר גריניץ', בקוניטיקט, הפועל לגיוס כספים בקרב הילדים למען ילדי נתניה.
בימים אלו הסתיים שיפוץ חדר הגרפיקה והאומנות בבית הספר שהוא פרי יוזמתה ומחשבתה של הגב בייקר ובני המשפחה והכל על מנת לאפשר לתלמידים עולי אתיופיה הזדמנות שווה.
בנדיבותה, באישיותה המיוחדת, בנועם הליכותיה ובצניעותה נגעה הגב' בייקר בליבם של תלמידי בית הספר, צוות בית הספר ומשפחות עולי אתיופיה. כל מי שמכיר את פעילותה אינו יכול שלא להתרגש מליבה הרחב.
על כל אלה מוענק לגב' ליסה בייקר עיטור "ידידת העיר נתניה" לשנת תשע"ג.