מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

מרדכי שמואל שיננזון

יליד 1940, תל-אביב. תושב נתניה משנת 1960.
דמות ציבורית מוכרת ומוערכת , איש ציבור מסור בכל מאודו שלא על מנת לקבל שכר אלא לתרום מניסיונו לטובת הציבור.
כיהן כמנהל המגבית לחינוך דתי בארץ במסגרת המרכז העולמי של תנועת המזרחי.
1975-1977 שליח המרכז העולמי של 'המזרחי' באירופה לתנועה הבוגרת ולמשמרת הצעירה.
1978-1983 חבר מועצת העיר, נציג התנועה הדתית לאומית, הממונה על החינוך והתרבות.
פעל לקידום ופיתוח מוסדות החינוך בעיר ולקידום עניני הציבור הדתי - לאומי ומוסדותיו בעיר ולשמירת צביונה.
כחבר ועדת המשנה לתכנון ולבניה פעל לקידום הקצאת הקרקע להקמת האגף החדש של בית החולים 'לניאדו' פעל להקמת אולם הספורט, המשמש את קבוצת ליגת העל 'ברק נתניה' שברחוב ברנר.
לפני כ-50 שנים חבר לקומץ אנשי ציבור כדי לייסד את ישיבת 'בני עקיבא' בעיר, גייס תרומות לבניית הישיבה עשה נפשות לקימום המוסד והקדיש עצמו לקידומו. מנהל ישיבת 'בני עקיבא' במשך חמש השנים הראשונות לקיומה.
כיום חבר עמותת 'ישיבת בני עקיבא' ואחד הפעילים התורמים ממרצם ומזמנם לקידום הישיבה.
פעיל בדירקטוריונים עירוניים ובעמותת 'אליצור' ומלווה משלחות מבוגרים ונוער מהארץ ומחו"ל לפולין: תלמידים, חיילים ומפקדים וכן הצועדים ב'מצעד החיים' להעמקת תודעת השואה ובמסגרת שימור מורשת העם היהודי.