מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

לוטי רייך

הגב' לוטי רייך נולדה וחיה עד היום בבלגיה. גב' רייך הקדישה את כל חייה לפעילות התנדבותית למען מטרות יהודיות באירופה ובישראל, לרבות בעיר נתניה. גב' רייך הקדישה מזמנה למען רווחת הפרט, במיוחד לטובת בעלי צרכים מיוחדים ובעלי לקויות. בדרכיה המיוחדות והמתחשבות, נגעה הגב' רייך בחייהם של אנשים מכל רבדי האוכלוסייה ובהן משפחות רבות מנתניה.

על כל אלו החליטה הוועדה להעניק לגב' רייך לוטי את עיטור "ידידת העיר" נתניה לשנת תש"ע.