מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

מנשה משיח

יליד ירושלים.
כבר מילדותו בירושלים הקדיש מנשה את כל מרצו להתנדבות ולעשייה חינוכית. את דרכו הבוגרת החל כמדריך חברתי בשנת 1954 בבית חינוך לעיוורים. בצה"ל שירת כמדריך נוער בישובי הספר במטרה להעניק לילדי ישראל חינוך לאהבת הארץ, לערכים, לאזרחות טובה ותרומה לחברה.
לעיר נתניה הגיע ב-1959 והחל לעבוד כמורה בבי"ס מוריה. כמורה ומחנך בנשמתו, תמיד ראה את התלמיד כפרט במערכת וזאת הנחיל למורים שלימד או הדריך. עד היום משמש יועץ חינוכי לתלמידיו שהפכו להורים ולמורים בעצמם.
בנתניה עבד במגוון תפקידים בתחום החינוך החל ממורה מחנך דרך הקמת המרכז לקידום נוער, הנהלה ופיקוח וכלה כמנהל האגף לחינוך ותרבות בעירייה. שימש כיועץ רה"ע לנושא חינוך וסייע בהכנת הפרוגרמה להקמת המכללה האקדמית. כמנהל אגף החינוך התנגד למהפך החינוכי בעיר והחדרת החיטוב.
בצד עבודתו היה חבר הפורום הארצי לפתוח מערכת החינוך הטכנולוגי חבר בהנהלת המתנ"סים ועוד.
מאז פרישתו לגמלאות ב-1993 ממשיך מנשה בפעילותו ההתנדבותית, חבר פעיל בעמותה למען הקשיש, מרצה ויועץ בתכניות הרב תחומיות של "הדר". חבר פעיל באגודה לסוכרת, חבר בועדות עירוניות, חבר פעיל בקונגרס יהודי בוכרה, ממשיך בהתנדבות בפעילות בבי"ס שפירא, תורם בסתר לתלמידים נזקקים ועוד. על כל אלו זכה באותות הוקרה רבים כגון "יקיר החינוך הדתי".
פעולותיו נעשות במסירות נפש בשקט ובצינעה, לצד אהבת האדם הטבועה בו מתוך המסר כי הסיוע לזולת צריך להיעשות תוך שמחה וכבוד לאדם באשר הוא אדם.
על כל אלה החליטה הועדה להעניק למר משיח מנשה את עיטור "יקיר העיר" לשנת תשס"ח