מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

צילה לוצוב

ילידת ישראל.
לנתניה הגיעה בשנת 1940.
את פעולתה ההתנדבותית רבת השנים החלה לפני כ- 30 שנה וממשיכה עד היום, בעמותת "יעל" בביה"ח לניאדו. במהלך השנים יזמה ואירגנה את מפעל עגלת המכירות, תחילה הפעילה בעצמה את העגלה ומאוחר יותר הכשירה מתנדבות נוספות.
מנהלת את כל האדמיניסטרציה סביב "העגלה", דואגת לטיפול בדו"חות לאגפי המסים, רכישת המוצרים וכד'. המפעל ההתנדבותי הזה, הצליח לגייס סכומים ניכרים שהועמדו לרשות העמותה לביצוע פרוייקטים חיוניים, שהחשוב שבהם הוא גיוס גננת מקצועית להפעלת גן הילדים במחלקת הילדים בבית החולים, רכישת ציוד לגן, הפעלת ספריה וחדר מחשבים, כל זאת לרווחת הילדים המאושפזים.
יעד נוסף לשימוש בהכנסות עגלת המכירות הוא רכישת מכשור רפואי עבור בית החולים. כמו כן ההכנסות משמשות למימון הוצאות העמותה.
צילה, המתנדבת האולטימטיבית, אחראית ומתמידה כמעט מדי יום במשך שעות רבות וממשיכה בפעילות עד היום למרות גילה . תרומתה הייחודית נעשית תמיד תוך מוטיבציה גבוהה מחויבות אמיתית ותחושת שליחות.
על כל אלה החליטה הועדה להעניק לגברת לוצוב צילה את תואר" יקירת העיר" לשנת תשס"ח