מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אברהם בורשטיין

יליד נתניה.
כבר מילדות, נטעו בו הוריו, יששכר ויהודית מוותיקי העיר, את ערכי העזרה לזולת ולחלש. הוריו פתחו את ביתם כמקום מפלט למעפילים שהגיעו לחוף נתניה וסייעו להם רבות בקליטתם בארץ.
כשבגר, הקים את מלטשות ותכשיטי "ענבר", המהווה מקום בעל מוניטין בינלאומי , וסיפק מקור פרנסה לרבים מתושבי העיר. סייע בהכשרת דורות של יהלומנים, צורפים ותכשיטנים אשר פעילים בתחומם עד היום, בנוסף מהווה "ענבר" מרכז לימודי וחוויתי לתלמידי בתי הספר המקומיים.
אברהם רואה את החינוך כערך עליון ולכן תורם במתן מלגות ללימודים אקדמאיים. כמו כן, מסייע לחולים בקבלת טיפול רפואי ותורם בסתר למוסדות שונים.
פעילותיו השונות הנעשות בנדיבות לב וברגישות זיכו אותו לא אחת בתעודות הוקרה ובמכתבי תודה רבים מצעירים וממבוגרים כאחד.
על כל אלה החליטה הועדה להעניק למר בורשטיין אברהם את אות "יקיר העיר" לשנת 2008