מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

בלומה אקרמן

ילידת הונגריה.
בלומה, עלתה ארצה עם כל בני משפחתה בשנת 1935, בצל המצב הקשה באירופה. בהגיעם לארץ נתקלה המשפחה הגדולה בחבלי קליטה קשים ובקשיי פרנסה רבים, בכל זאת הצליחה המשפחה לקיים את עצמה.
בשנת 1946, לאחר נישואיה לנפתלי ז"ל עברה להתגורר בעיר נתניה בה היא מתגוררת עד היום. כאשר ילדיהם גדלו, הצטרפה בלומה לפעילות התנדבותית במסגרת ויצ"ו ובנות ברית, עיקר פעילותה מתרכזת בסיוע לנזקקים. במהלך השנים, כיהנה כיו"ר ועדת הקליטה בויצ"ו תוך שיתוף פעולה עם ארגון "בנות ברית". הפעילות כוללת דאגה לעולים לציוד ראשוני , תעסוקה, שעורי עזר לילדים וכד'.
במסגרת תפקידיה השונים כיהנה גם כנשיאת לשכת "בנות ברית" בנתניה וממשיכה לעסוק בכל פעילות למען הנזקקים והעולים.
בנוסף, בלומה גם פעילה באגודה למלחמה בסרטן.
גאוותה על כך שלפעילותה ההתנדבותית נרתמו גם בעלה ז"ל וילדיה.
פעולותיה השונות, הנעשות מתוך הבנה ודאגה למצוקתו של החלש במסירות אין קץ למען קידומו, זיכו אותה בהערכה מצד העובדים עימה וכמו כן בתעודות הוקרה והערכה רבות.
על כל זאת החליטה הועדה להעניק לגב' אקרמן בלומה את עיטור "יקירת העיר" לשנת תשס"ח