מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

טובה אהרוני

טובה בת למשפחה ציונית מיוצאי אירן, נולדה במהלך המסע לארץ במסע רכוב/רגלי.
לעיר נתניה הגיעה בשנת 1946, עם נישואיה לשמעון אהרוני ז"ל, מפקד נפת השרון באצ"ל, שהיה בן למשפחה מראשוני רמת טיומקין.
בעקבות בעלה, טובה התגייסה לאצ"ל וסייעה בהדבקת כרוזים וכדומה ובביתם אף היה סליק. גם לאחר שבעלה נעצר על ידי הבריטים , לא נשברה בחקירה ולא סיפרה מאומה על הסליק ועל פעולות אחרות שהשתתפו בהם ופעלה מבחוץ למען שחרורו.
מאז קום המדינה, לצד הטיפול במשפחה, פעילה טובה באגודה של הוועד למען החייל. כיום עיקר פעילותה מתרכזת במתן עזרה בסתר לזולת. אחת מבין מגוון פעולותיה היא חלוקת בגדים לנזקקים.
המוטו על פיו פועלת בחייה הוא עזרה לזולת והכול בצנעה ובשקט.
על כל אלו החליטה הועדה להעניק לגב' אהרוני טובה את עיטור "יקירת העיר" לשנת תשס"ח.