מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

חנה רודלר

ילידת פולין.
חנה עברה את מאורעות השואה בגטו, במחנות עבודה והשמדה וניצלה כאשר התחזתה לפולניה וכך הצליחה לברוח. בתום המלחמה נודע לה כי היא היחידה שניצלה מכל משפחתה אשר נספתה.
כמה חודשים לאחר תום המלחמה, נישאה מרדכי ז"ל ניצול שואה אף הוא, ואיתו עלתה ארצה ב-1949.
כמה חודשים לאחר עלייתם ארצה הגיעו לנתניה ומאז שני בני הזוג התנדבו בארגונים שונים: בארגון ויצ"ו מ- 1965 עד 2005. בשנים אלו גייסה כספים עבור נזקקים וסייעה בהקמת בזארים.
בארגון איל"ן משנת -1965 ועד היום במהלך פעילות זו מסייעת לילדים נכים.
בארגון אנו"ש החל משנת 1995 ועד 2005 בהתרמת כספים לפעילות האירגון.
בקו קשב לניצולי השואה משנת 1999- ועד היום מעניקה הקשבה ותמיכה לכל דורש.
באגודה למלחמה בסרטן מ-1995 מתרימה עקבית ומסייעת בכל הנדרש.
כמו כן, היא משמשת ככתבת פעילה בעיתון 60+.
לאחר מות בעלה ממשיכה בפעילות זו מתוך תחושת שליחות והרצון לתת לאחר. היא ובעלה זכו ב-1992 להירשם בספר הזהב על ידי כנסת ישראל- עם אחד, על תרומה ונתינה למען תושבי המדינה.
למרות מצבה הבריאותי, ממשיכה חנה בפעילותה ומהווה דוגמא לכוח החיים למהות הנתינה והעזרה ולעובדה כי האדם הוא זה הלוקח את חייו בידיו.
על כל אלה החליטה הועדה להעניק לגב' רודלר חנה את עיטור "יקיר העיר" לשנת תשס"ח