מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ראובן רפאלי

יליד ירושלים, ישראל.
לנתניה הגיע בשנת 1942 לבדו כנער במטרה לעבוד בליטוש יהלומים ולעזור בפרנסת המשפחה.
היה שותף לנערים עובדים נוספים להתארגנות בתנועת "הנוער העובד" ו"בפלוגה הימית", וכן שימש כמדריך בגדנ"ע. הפלוגה עסקה בצד הספורט הימי בסיוע לעלית המעפילים.
התגייס לצהל ושרת כמדריך לוחמים.
לאחר כעשרים שנות עבודה בליטוש יהלומים, עבר לעבוד בבנק הפועלים, במסגרת זו התקדם מפקיד הנהלת חשבונות למנהל סניף.
את חייו מלווה תחושה ייעוד של תרומה ועזרה לזולת, והוא מקפיד על מעשי התנדבות לאורך השנים.
משנת 1980 מתנדב קבוע במעון לנכים צעירים ברמת ידין ואף זכה לתעודות הוקרה מטעם מעון הנכים ואגף השיקום במשרד הרווחה, ובתעודות הוקרה מטעם שר העבודה והרווחה.

ריכז בהתנדבות את נושא הגזברות והנהלת החשבונות של סניף החברה להגנת הטבע בעיר. מזה 40 שנה "מאמץ" זוג נכים עריריים, בטיפול היומיומי ובמשך מספר שנים שימש עיניים לשכן עיוור וחשוך ילדים עד פטירתו.
מתנדב פעיל בעמותת "ידידי מרפאת הסכרת" שם משמש כמנהל החשבונות וגזבר.

גם כיום ממשיך בהתנדבותו הפעילה שנמשכת שנים רבות על אף גילו ועל אף פציעתה הקשה של נכדתו טל בפיגוע בקניון, אותה הוא מלווה, יחד עם המשפחה, בתהליך האחלמה והשיקום הקשים.

על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר רפאלי רובן את עיטור "יקיר העיר".