מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

מנחם קוסובר

יליד פולין.
היה חבר בתנועת הנוער הציונית - בית"ר בפולין. ב-1946 בתום מלחמת העולם השניה, שבמהלכה הצליח להימלט לרוסיה, חזר לפולין, פעל להברחת יהודים אל מעבר לגבול הפולני, ובארגון סניפי תנועת בית"ר במחנות העקורים ברחבי גרמניה והתנדב לאצ"ל באירופה. עלה ארצה ב- 1949, השתקע בנתניה וגויס לצה"ל, מאוחר יותר המשיך כאזרח עובד צה"ל, היה פעיל באירגון עובדי צהל וחבר נבחר בועידת האירגון. מ- 1973 עבד במשרד התקשורת ובזק.
כיהן כחבר בוועד הפועל של ההסתדרות. כיום משמש כחבר בוועד המפקח של קופת חולים "בריאות כללית", חבר בוועדת ברורים מחוזית ועליונה וחבר בוועדות עירוניות. במועצת הפועלים נתניה מכהן כחבר מזכירות ויו"ר ועדת ביקורת, כל זאת בהתנדבות כמובן.

בכל תקופות חייו ראה לנגד עיניו את העזרה לזולת כחובה ראשונה, בסיוע בקליטת עליה, ביעוץ ובסיוע לחולים מול קופת החולים, בסיוע לעובדי וגימלאי צה"ל ורבים אחרים.

על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר קוסובר מנחם (מיכאל) את עיטור "יקיר העיר".