מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

צבי לוי

יליד אנגליה.
באנגליה פעל בתנועות הנוער "הבונים" ו"החלוץ" והיה מדריך בתנועת הצופים. עלה ארצה בשנת 1952 לקבוץ בית העמק ופעל במעברת כברי בעיקר בתחום בני הנוער. בשנת 1956 התגורר בפרדס חנה והיה פעיל בוועדות המוניציפאליות ואף נבחר לממלא מקום ראש הרשות המקומית בהתנדבות, כל זאת בצד עבודתו כגזבר מפעל אינטונג.
לנתניה הגיע ב- 1961 בה חי עד היום.
מראשית דרכו בעיר עבד בחברת ביטוח והתנדב במתן שעורי עזר באנגלית לנוער בבי"ס אורט, בריכוז תיירים מאנגליה ואירוחם בביתו ומתן הרצאות על העיר.
התנדב למשמר האזרחי ולחינוך תלמידים להתנהגות נכונה בכביש. בימי מלחמת יום כיפורים דאג להסיע חיילים בימי שישי מגבול הצפון לנתניה ואף נטל חלק בניקיון השכונה במקום עובדי העירייה המגויסים.
מאז 1986 פעילותו מתרכזת בעיקר בשני מוסדות, ב"אגודה למלחמה בסרטן" במסגרת זו ביצע תפקידים רבים והיום אחראי על קופות ההתרמה ועל מבצע "הקש בדלת".
ב"רוטרי", חבר פעיל בתחומים רבים בעיקר למען קליטת נוער שהגיע במסגרת נעל"ה ללא הורים. כחבר בועדת המילגות וכבורר בין עולים חדשים מהעדות השונות מטעם בתי המשפט. כהן 3 פעמים כנשיא וכגזבר כבוד של ישראל.
פועל בפעילות יומיומית בהקמת ארכיון, באיסוף ושימור ההיסטוריה ובהנצחת מורשת תנועות "הבונים" ו"החלוץ" באנגליה.

על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר לוי צבי את עיטור "יקיר העיר".