מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

רחל אהרוני

ילידת ירושלים, ישראל.
הגיעה לנתניה ב-1936, לכפר רמת טיומקין, שהפך ברבות השנים לשכונה בעיר נתניה, ובו מתגוררת מאז.
במסגרת פעילויותיה באצל שמרה על שני הסרג'נטים, נתנה מקלט לאנשי מחתרת נמלטים והסתירה חומר של המחתרת בביתה.
ב-30 בנובמבר 1947, למחרת החלטת עצרת האו"ם על תוכנית החלוקה של ארץ ישראל, שכלה את אחותה שושנה בפיגוע האוטובוסים ליד נחלים, האירוע שפתח את מלחמת העצמאות.
לאחר קום המדינה, התנדבה בגל העליות הגדולות לקליטת ילדי עולים ושניים מהילדים הצעירים אף נקלטו בביתה, יחד עם שבעת ילדיה הצטופפו בביתם הקטן.
במעברת פרדסיה סייעה בתרגום מעברית לפרסית, ולימדה את העולים את אורחות החיים בארץ.
הייתה פעילה בוועד למען החייל בהכנה וחלוקה של אוכל ושתייה לחייליים בצמתים, ובוועדי ההורים של בי"ס תחכמוני.

על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לגב' אהרוני רחל את עיטור "יקירת העיר".