מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

איבן היימן

יליד וולינגטון, ניו-זילנד.
עלה ארצה ב-1951 וב-1956 השתקע בנתניה.
לחם במלחמות ששת הימים וההתשה.
החל בפעילות התנדבותית לפני כ-35 שנה ב"רוטרי". פעיל בקרן המלגות ובעמותה לחלוקת מזון לנזקקים. פעמיים נבחר לנשיא המועדון.
ריכז את הפעילות הארצית של שתי קרנות צדקה פרטיות בינלאומיות. קרנות אלו תרמו בזמנן, מאות אפי דולרים למטרות שונות בארץ. בסיועו הופנה חלק נכבד מהתרומות למוסדות בנתניה כגון אקי"ם, האגודה למלחמה בסרטן והספרייה לעיוורים.
התנדב שנים רבות במשמר האזרחי.
היום פעיל בהתנדבות בתחום עיסוקו המקצועי, משמש כרואה חשבון - מבקר באיל"ן, ביד-שרה, באגודה למען העיוור ועוד. בעל תעודות הוקרה רבות.
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר היימן איבן את תואר "יקיר העיר נתניה".