מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יוסף וקנין

יליד מרקש, מרוקו.
בהיותו תלמיד, התפקד לתנועת הנוער "הצופים היהודים הצרפתיים", במסגרתה פעל רבות למען הרעיון הציוני.
עלה ב-1948 כנער לבדו, לארץ. התנדב להגנה ולחם במלחמת העצמאות בחטיבת גבעתי.
ב-1950, חזר למשפחתו במרוקו וב-1956 התגייס לפעילות התנדבותית מחתרתית בעיר רבאט, שעיקרה - אירגון הקהילה היהודית לקראת העלייה לארץ והעלאתם בחשאי של היהודים לישראל.
ב-1962 עלה לארץ והשתקע בנתניה, כאן המשיך לשמש בהתנדבות - כתובת לעולם ולסייע בקליטתם.
הקים את הכולל "אפיקי מים" ופעיל בהקמת בתי כנסת. מיוזמי ומקימי עמותת "אור תורה" - אגודה לפעילות דתית ותרבותית ליוצאי צפון אפריקה בנתניה.
חבר בארגון פעילי מחתרת העפלה ואסירי ציון בצפון אפריקה ובברית יוצאי מרוקו. פעיל במסגרת בני ברית בחלוקת מזון וציוד לנזקקים.
בעל עיטור על"ה מטעם משרד הביטחון.
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר וקנין יוסף את תואר "יקיר העיר נתניה".