מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

בנימין שפריר

יליד רומניה.
עלה ארצה ב-1940 עם משפחתו לנתניה. היה פעיל ומדריך בגדנ"ע ובתנועת מכבי צעיר. ב-1947 התגייס לנוטרים ופעל בהגנה. בעת מלחמת העצמאות נפצע. השלים את לימודיו בעבודה סוציאלית וחינוך מיוחד בפריס.
כשחזר התקבל לעבודה במוסד טיפולי לילדים שזה אך הוקם בפרדס חנה. המוסד טיפל בילדים עם קשיי הסתגלות, בחלקם ילדי עולים.
ב-1952 הוזמן על ידי מנהל מחלקת החינוך בעירייה להצטרף להקמה וניהול של בי"ס לחינוך מיוחד, הראשון בעיר, בי"ס יהודה הלוי.
לאחר כ-5 שנות ניהול, פרש, למען הגשמת חלומו, הקמת בית חינוך לילדים בעלי צרכים מיוחדים, שיהווה חלק אינטרגראלי מהקהילה. ברוח זו הקים את המוסד בגבעת חיים, שנקרא לאחר פרישתו לגמלאות - "שפרירים". במוסד לומדים גם תלמידים מנתניה.
היום משמש חבר הנהלת המוסד, ממשיך בפעילות מקצועית באבחון ילדים מכל רחבי הארץ והתאמת מסגרת מקדמת עבורם. ב-1986 זכה לקבל את פרס השירות לילד ולנוער מטעם משרד העבודה והרווחה.
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר שפריר בנימין את תואר "יקיר העיר נתניה".