מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

נתנאל שקד

יליד חבל ווהלין, אוקראינה.
עלה ארצה בשנת 1934 עם משפחתו לנתניה, בעקבות האח הגדול משה, מראשוני העיר וראש העיר לעתיד.
מאז עלייתו לישראל, מתגורר ופועל בנתניה.
כמעט כמניין שנות קיומה של העיר, תורם ממרצו, זמנו וכספו למען הפרט והכלל בעיר. הכל בדרכו הייחודית, המצטיינת במידה של ענווה ואוזן קשבת.
בשנת 1973 הקים חברת בנייה, דרכה הטביע את חותמתו על ההתפתחות האורבנית של העיר ועל רמת הבניה למגורים ומבני הציבור. בנה עשרות בנינים כשהידועים שבהם: מלון "טיילת", מלון "כרמל" ו"בית רמז".
ידוע כאדם נדיב אשר ניתן לפנות אליו בכל עת.

על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר שקד נתנאל את תואר "יקיר העיר נתניה".