מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

פרידה אקסל

ילידת ז'מלוב, גליציה.
עם הגעת הגרמנים לאזור מגוריה ב-1942 ברחה עם אחותה לרוסיה.
לאחר המלחמה כשחזרו לבית ההורים גילו כי בני משפחתן ניספו.
עלתה ארצה ב-1949 והשתכנה עם בעלה בנתניה. עבדה לצד בעלה בחנותם בעיר וכאשר התאלמנה ב-1968, המשיכה לנהל את החנות ולפרנס לבדה את ילדיה.
מזה כ-20 שנה מתנדבת בויצ"ו ומקפידה להתייצב לכל אחת מן הפעילויות ההתנדבותיות.
עם השנים לקחה על עצמה את ניהול החנות לבגדים של ויצ"ו. בחנות נמכרים הבגדים במחיר השווה לכל נפש, דבר המאפשר לנזקקים לרכוש ביגוד וציוד במחיר מוזל. ההכנסות הועברו לויצ"ו למימון פעילות לנשים מוכות, לחגיגות בר מצווה ליתומים ועוד.
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לגב' אקסל פרידה את תואר "יקירת העיר נתניה".