מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ישראל בן חיים

יליד פוקשני, רומניה.
במלחמת העולם השנייה עסק בפעילות ציונית, בעקבותיה נעצר ונכלא ל-4 שנים במחנות ריכוז.
עלה ארצה ב-1944, לאחר שהייה במחנה עתלית ב-1947 הגיע לנתניה.
היה חבר בהגנה ולחם בכל מלחמות ישראל.
מאז פרישתו לגמלאות, פועל בהתנדבות כיו"ר גמלאי פועלי הבניין בנתניה ולחבר מזכירות הגמלאים הארצית, מארגן פעילות תרבותית, הרצאות וטיולים, מסייע בתחום ההומניטרי והבירוקרטי, מגן על זכויות החברים ודואג להם לסיוע כלכלי.
בנוסף לפעילות זו, מעניק לנזקקים סיוע במזון ובגדים ובתיקוני בית בבתי קשישים.
על פועלו זכה באותר "יקיר ההסתדרות".
על כל אלה החליטה הוועדה להעניק למר בן חיים ישראל את תואר "יקיר העיר נתניה".