מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אווי ויילר

אווי ויילר - בתה של גב' קורל, אף היא מסייעת שנים רבות לילדי נתניה. מבקרת באופן קבוע בגני הילדים בעיר. על מנת ללמוד מקרוב על הצרכים הקיימים. עד כה נרכשו בסיוע הגב' ויילר לעשרות גני ילדים, מתקני חצר מהמשוכללים ביותר ומאות משחקים מהמומלצים ביותר על ידי אנשי חינוך.
המוטו של גב' ויילר הינו קידום וסיוע לילדי העיר, תוך מתן דגש לאינטגרציה שבין ילדי עולים לוותיקים.
על כל אלה, החליטה הוועדה להעניק לגב' קורל רינה ולגב' ויילר אווי את התואר "ידיד העיר" נתניה.