מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

גד מכנס

ר' גד מכנס נולד בפ"ת ביום א' באלול תרנ"ג (1893). הצטיין מנעוריו כאיש מעשה וכעסקן צבורי היה פעיל בשטח השמירה והבטחון. נמנה על מייסדי חברת "הנוטע", קואופרטיב בוסתן ו"פרדס סינדיקט". הקדיש מזמנו לגאולת שטחי קרקע רבים עבור הקק"ל. השתתף בייסוד הסתדרות "בני-בנימין". ממייסדי נתניה ואבן-יהודה. היה פרדסן מעולה. עשה רבות למען הנהלת "הסתדרותהחקלאים". נתמנה כמנהל משרד המיעוטים. נפטר ביום ד' אדר ב' תשי"ד (1954). רעייתו: אפרת. ילדיהם: אהרון-אריה ושרה