מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אהובה שיפוני

ילידת רוסיה.
בשנות מלחמת העולם הראשונה נדדה המשפחה ברחבי רוסיה ולאחריה עברה לסמרגון בפולין. אהובה נשלחה ללימודים על יסודיים בתיכון "תרבות" בוילנא, שם התוודעה לתנועת הנוער של בית"ר ואף הפכה למדריכה בתנועה.
בשנת 1934, עת סיימה את לימודיה, החליטה להגשים ולעלות ארצה. בארץ היא החלה לעבוד במשרדי "הנוטע" בנתניה, התאהבה במקום, בחוף הים ובעיקר בשמעון שיפוני, מראשוני הכפר רמת טיומקין ויחד הם הקימו את ביתם.
טרם קום המדינה הייתה אהובה פעילה במחתרת האצ"ל. לאחר קום המדינה התנדבה לכל משימה במסגרת "נשות חרות" וכן בוועד למען החייל. על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לגב' שיפוני אהובה את התואר "יקירת העיר נתניה".