מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

לידיה מימון

ילידת מרסיי, צרפת. עלתה ארצה ב-1975, מתנדבת משנת 1938 ובסניף ויצו-נתניה מאז עלייתה ארצה. פעילה מאוד בתחום קליטת העליה, במיוחד סייעה לנשות עולי אתיופיה והדריכה אותן בטיפול במשפחתן. היא סייעה להן מורלית ונתנה להן עידוד ותמיכה וגם דאגה למחסורן הפיזי של המשפחות - ממתק לילד ושמיכה להורים. בנוסף מתרימה ותורמת לגבי הילדים בנתניה.
בשנת 1982 התמנתה כיו"ר הקבוצה הצרפתית בויצו ודאגה להרחיב את הפעילות ההתנדבותית של חברות הקבוצה. הקבוצה אימצה את מעונות ויצו שברמת ידין וקרית נורדאו ודואגת לכל מחסור, אם בסינרים, אם במשחקים ואם בשי לכל ילד, בעיקר בחג החנוכה ובפורים.
כמו כן אימצו חברות הקבוצה, קשישות ברמת ידין. הן דואגות להביא להן חבילות שי ובחורף דואגות לשמיכות ותנורים.
בין הזמנים סייעה במימון דירת מעבר לנערות, הקימה את הספרייה הצרפתית בויצו ומסייעת לארגן בר-מצוה לילדים נזקקים, לגייס כספים לחלוקת מילגות בקרב תלמידים ועוד ועוד. היום, העבירה את כתר הנשיאות לדור צעיר יותר אך ממשיכה בפעילויות התנדבותיות שונות.
על כל אלה, החליטה הוועדה להעניק לגב' מימון לידיה את התואר "יקירת העיר נתניה".