מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

הנדי אלדר

ילידת טרנסילבניה, ניצולת שואה ממחנה אושוויץ לשם גורשה תחת השלטון ההונגרי, כל משפחתה הוכחדה במחנות ההשמדה.
לאחר המלחמה, נישאה לנחמן (סנדרוביץ) אלדר ועוד בחו"ל הצטרפה למסגרת ויצו, עזרה לילדים נזקקים וארגנה למענם מחנות קיץ.
בשנת 1959, עלתה ארצה עם בעלה ושני ילדיה ולאחר זמן קצר התיישבה עם משפחתה בנתניה. כאן בצד עבודתה עם בעלה, השתלבה בויצ"ו נתניה.
מאז 1980 עם התאלמנה, הגבירה את פעילותה ההתנדבותית. היא משמשת כיו"ר קבוצת דוברי ההונגרית, מפעילה על בסיס כמעט יומיומי פנסיונרים ודואגת להם גם לארוחה חמה. במסגרת חודשי המגבית של סניף ויצו היא פעילה בהתרמות ובארגון אירועים שונים, שהכנסותיהם קודש למען הקהילה הנזקקת בעיר, תורמת ומתרימה למען נשים קשות יום, עולות חדשות ועוד. על כל אלה החליטה הוועדה להעניק לגב' אלדר הנדי את התואר "יקירת העיר נתניה".