מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אליהו בן-יהודה

נולד בשנת 1914 בעיר המכרות גלזנקירבן שבמערב גרמניה, למשפחה פעילה בחיי הקהילייה היהודית במקום. בגר הגימנסיה המקומית ובעל תעודת בגרות משנת 1934. מדריך בתנועות צופים יהודית ופעיל בארגון הספורט "הכוח".
הצטרף לקיבוץ הכשרה בהולנד והיה חבר מרכז החלוץ עד עלותו ארצה בשנת 1936.
הצטרף לתנועת הנוער החלוצית "המחנות העולים" ו"ההגנה" במטעמה מילא שליחויות רבות. נמנה על מייסדי הקיבוץ בית השיטה שבעמק.
עם בוא הקבוצות הראשונות של עליית הנוער מגרמניה הנאצית הדריך במשק עין-חרוד חבורות נוער עד להתגייסותו לצבא הבריטי ולחטיבה במשק עין-חרוד חבורות נוער עד להתגייסותו לצבא הבריטי ולחטיבה היהודית הלוחמת (הבריגדה) לחם בחזית איטליה. התנדב לפעילות בין שארית הפליטה במחנה הריכוז ברגן-בלזן, בין ילדי השואה בעיקר, ניהל שם בי"ס עם פנימייה, והיה פעיל בארגון עלייה ב'.
בשובו מן הבריגדה התיישב בשער-חפר והקים משפחתו.
עם פרוץ מלחמת השחרור התגייס לצה"ל ולאחר שיחרורו מצה"ל השלים לימודיו באוניברסיטה ובהשתלמויות שונות, והחל בהוראה בביה"ס "איתמר" כמורה וכסגן מנהל משנת 1951 עד שנת 1958. בשנת 1958 מונה כמנהל ביה"ס "שורשים" - ושימש בתפקיד זה עד פרישתו לגמלאות בשנת 1980.
חבר הועד ומזכירות סניף הסתדרות המורים בנתניה ויו"ר ועד המנהלים של בתי-הספר במשך שנים רבות.
יצא בשליחויות לחו"ל להסברה וטיפוח קשרים עם גורמים ידידותיים, מחנכים ומורים והשתדל בדרך זו לתרום חלקו לקידום התיירות-לנתניה. יזם חילופי מורים ומשלחות סטודנטים מחו"ל ופעולות שונות בשטח התרבות למען אזרחי העיר.
תודות לקשריו האישיים נבנה בנתניה ביהח"ר לתרופות "פלנטקס".