מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אסתר ואהרון רובין

אהרון עזב את בית הוריו בליטא מעיירה קטנה בשם קופישוק ב-1935 ועלה בגפו לארץ ישראל, פלסטינה דאז. חדור ציונות ואהבה לארץ עלה במסגרת "החלוץ הציוני". את ראשית דרכו בארץ עשה במושבה של הדרים בשרון שתהפוך לעיר נתניה.
מרבית מבני משפחתו ברחו לדרום אפריקה, וארה"ב. חלקם נספו בשואה והוא בחר בציון.
בנתניה ביסס את מעמדו ועתידו והקים בזיעת אפיו מפעל קטן לליטוש זכוכית שהיה ממוקם ברח' שוהם (ליד השוק).
במקביל יצאה מוורשה עלמה צעירה אסתר לבית מורגנשטרן ז"ל עזבה את משפחתה מהעיר גרודיזצ'י הצטרפה "לחלוץ המזרחי" ובאה היישר למושבה בשרון לאחותה הגב' פסיה (פולה) מיטלמן ז"ל שעלתה לפניה יחד עם האח שמואל מורגנשטרן ז"ל שהתישב בפתח-תקוה וחנה פליישר ז"ל שהתישבה בחדרה. אסתר הצטרפה לקורסי הכשרה מקצועית ולמדה להיות תופרת.
אסתר ואהרון היו חלוצים ומבוני העיר נתניה, בה הקימו את ביתם וגידלו את ארבעת ילדיהם על בסיס ערכי היהדות ואהבת הארץ נפגשו כאן ונישאו.
בארץ היו תקופות לא קלות ביניהם תקופת הצנע ולא אחת ניסתה משפחתו של אהרון (אחיותיו) שגרו בארה"ב, לבקשו להגר לארה"ב ולהיטיב את חייו. אך היתה החלטה פה אחד של המשפחה להשאר בארץ בדרך בה חונכו כציונים ומגשימים. מלבד שלושה אחיה איבדה אסתר את כל משפחתה בשואה. אביה יצחק מורגנשטרן שהיה שוחט, מורה בבית מדרש ועורך קידושין וחופה בעירו איש יפה נפש ופעיל בקהילתו הובל עם המשפחה לקבר אחים שם, מפי עדים נשרפו האנשים למותם.
משפחה אוהבת ותומכת היתה משפחת רובין.

אלבום תמונות