מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

שלמה פרידלנדר (דרור)

איש הגדודים העבריים. יליד ליטא. עבר לארה"ב, שם התגייס לגדודים במלחמת העולם הראשונה, ואתם עלה ארצה ב-1917. כאן הקים את חוות "פרדס הגדוד" ב-1928.
איש ה"הגנה", פעיל בתחום ההעפלה ומנהל ב"הנוטע". לאחר קום המדינה נתמנה לקצין קישור לאו"ם. מקים מוזיאון "בית הגדודים" וכינויו שם: "אנקל סם". צייר, מארגן חוגים לציור. על שמו נקרא בית אמני נתניה.

אלבום תמונות