מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

יצחק אייזיק גרינשטיין

ר' יצחק-אייזיק גרינשטין ז"ל היה מן הדמויות המקובלות בציבור הנתניה הצעירה. חבר מועצת העיר וחבר הנהלת קופת מלוה חקלאית, היה מסור לצרכי הכלל ודעתו השקולה זכתה לתשומת לב.
הראשון מאנשי המעמד הבינוני, בעלי האמצעים, שנתן אמון בנתניה ובבוניה והחליט לנטוע בה 20 דונם פרדס. אף שהיה לו עסק מבוסס בירושלים, חיסל את עסקיו ועקר עם משפחתו לכפר הצעיר, שדבק בו ואהב אותו ובנה בו בית מלון ומסעדה.
זכרו של ר' אייזיק גרינשטין לא ימוש מלבם של ראשוני נתניה.