מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

זהבה באוכמן

ילידת 1.1.1910, טרנופול גליציה.
עלתה עם גרעין חלוצי של השומר הצעיר בשנת 1933, לאחר נדודים בארץ הגרעין עלה על הקרקע לקיבוץ דן ב-1935. ב-1939 עזבה את הקיבוץ והפכה לפועלת חקלאית בחדרה.
בעקבות נישואיה לשלום באוכמן ז"ל עברה לנתניה. כאן, החלה לעבוד בלשכת העבודה והתחברה לחברי הליגה הסוציאליסטית (לאחר מכן מפ"מ) לפעילות חברתית ופוליטית, ארגון הפועלים. יש לציין, כי נתניה באותה תקופה ישוב בעל השקפת עולם כלכלית ימנית של יזמה חופשית ועל הפועלים היה להלחם על זכויות היסוד שלהם, גם מעמדה של ההסתדרות הכללית היה חלש.
ב-1943, החליטו בליגה להתמודד על מקום במועצת המושבה והצליחו להכניס נציג אחד - את זהבה באוכמן. זהבה יצגה את המפלגה במועצת המושבה ואחר כך במועצת העירייה הראשונה עד 1950.
עיקרי פעולותיה בנושאים:
מס מים - העברת מי שרון לרשות הציבור, מי שרון היה גוף יחיד ועצמאי שטיפל באספקת המים וגבה מחירים גבוהים.
שכר מינימום וחופש מעבר של פועלים ממעסיק אחד למשנהו על-פי רצונם, כולל בתעשיית היהלומים. זכות שווה לקבלת עבודה לא בהתאם לשיוך מפלגתי.
פעילותו של ראש המועצה עובד בן-עמ"י ללא התייעצות וללא כינוס המועצה.
החינוך - פעילה יחד עם הציבור הדתי למען הכרת המועצה בבתי הספר של שלושת הזרמים בחינוך המוכרים על ידי הועד הלאומי זאת אומרת גם בית הספר "תחכמוני" וגם בית חינוך לילדי עובדים בצד בית ספר "ביאליק", בניגוד לדעתו של בן-עמ"י שהעדיף בית-ספר כללי בלבד.
זהבה הייתה חברת מועצת המושבה וחברת מועצת העירייה הראשונה, עת פרשה מפעילותה. זאת, עקב גידול המשפחה ובריאותה הלקויה.
נפטרה ממחלה ממארת בג' אלול תשי"ח (19.8.1958).
על שמה מקבץ גני ילדים ברחוב אנקווה רפאל.