מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

עמנואל מול

מהנדס ותעשיין. יליד רוסיה. היגר לארה"ב. חבר קבוצת מק-ברנדייס. עלה ארצה ב-1921 כנציג הקבוצה לשם פיתוח מפעלים כלכליים. חבר הנהלת "החברה הכלכלית לארץ-ישראל". ממארגני "בנק האיכרים". מייסדם ומנהלם של ה"בנק להלוואות", "בנק בני בנימין", "בנק למשכנתאות ואשראי" ו"חברת המים הארץ - ישראלית".
בשם קק"ל ו"החברה הכלכלית" רכש את קרקעות עמק זבולון.
סייע להקמת יישובים שם ובמקומות אחרים. עם אברהם הרצפלד עסק בעניין התיישבות האלף. בזמן מלחמת העצמאות היה סגן מנהל התעשייה המלחמתית. בשנים 1951-1949 היה מנהל המחלקה הערבית ליד הוועד הפועל של ההסתדרות. התגורר בנתניה ברחוב שכיום נושא את שמו.