מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אברהם בר-מנחם

קורות חיים

ראש העיר הרביעי
תקופת כהונתו:
25.6.67 - 26.5.69.
21.2.74 - 11.12.78

ד"ר אברהם בר-מנחם (אלפרד גוטסמוט) למד משפטים באוניברסיטת גיסן שבגרמניה בימים שבהם החלו העשבים השוטים של הנאציזם להכות בה שורש, ובה גם קיבל את התואר "דוקטור למשפטים". שנה אחרי כן נטש את גרמניה ופנה להולנד. שם בחר לעסוק בנגרות כחלק מהכשרתו לקראת עלייתו ארצה.
בשנת 1938 עלה לישראל וחווה את קשיי הקליטה. מקץ זמן מה עבר לקיבוץ גברעם. בתקופת שהותו בקיבוץ שימש מזכיר ועד גוש יישובי הנגב (1950-1948), ואחר כך (בשנים 1956-1950) - ראש המועצה האזורית "חוף אשקלון". בשנת 1956 עזב את הקיבוץ עם משפחתו ופנה לנתניה. כאן הציעה לו תנועתו, מפא"י (מפלגת פועלי ארץ ישראל), את תפקיד מזכיר מועצת פועלי נתניה.
במקביל לתפקידו זה נבחר לחבר במועצת העיר ושירת בה עד לפרישתו ב-1978. במהלך שנות פעילותו הציבורית בשנים 1967-1965 ובשנים 1973-1970 שימש ממלא מקום ראש העיר.
ד"ר אברהם בר-מנחם הטביע את חותמו בעיר בכמה וכמה נושאים. בתקופות כהונתו תוכננו ונבנו שוברי הגלים בתוך הים מול חופי הרחצה של העיר. בזכות שוברי הגלים היה ימה של נתניה לשקט ושליו והתאפשרו עבודות פיתוח החוף והקמת מבנים לאורכו.
אושרה תכנית המתאר שאפשרה לפתח את העיר ולהקצות שטחי קרקע לבנייה; תוכננה תכנית אב לחיבור נתניה לרשת המים הארצית; הוקם מפעל שפכים מודרני; תוכנן והוקם מפעל לקבורת האשפה; שופרו חופי הרחצה, הוקמו בהם מתקנים שונים, והם נעשו לחופים מהנוחים ומהיפים במדינה; הוכנסו יחידות חדשות למערכת העירייה: הורחבו שירותי העירייה הקיימים; נבנו מוסדות חינוך; נסללו כבישים פנימיים והורחבו גני העיר.
בארכיון עיריית נתניה מצויים ספר זכרונות של בר מנחם אברהם וכן קלטת וידאו.

אלבום תמונות