מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

בן-ציון סגל

בן-ציון סגל ז"ל נולד בצפת בשנת 1908. כבן צפת הכיר כמה מהמתיישבים שהגיעו מהגליל, מהם שמע על הכפר הצעיר וכי יש עבודה בנטיעת הפרדסים כך שהגיע לנתניה כפועל ב- 1932.
לאחר שנישא לפנינה בלשניקוב, בת משמר הירדן היו מראשוני המתיישבים בשכונת הפועלים הראשונה, שכונת גב"ע, השכונה נוסדה ב-1934, אז שימש גם כמוכתר השכונה.
בין הותיקים נודע כמספר סיפורים עוד בימים בהם הרדיו היה מצרך נדיר.
בן-ציון סגל היה מראשוני הפועלים עובדי ועד המושבה ואח"כ העירייה. עד יציאתו לגימלאות עבד בעירייה בתפקידים שונים.
אחד מראשוני העיר, זכה באות יקיר העיר בשנת תשל"ז.

רשמה: מירה אסף