מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

גדעון דורון

יליד המושבה רחובות, אביו היה רופא המושבה. בוגר מקווה ישראל. הגיע לנתניה כמומחה לפרדסנות, ב-1930 מטעם חברת "הנוטע". שלט בשפה הערבית ובמנהגי השכנים.
עם ירידת קרנה של חברת ה"נוטע", עבר לעבוד בבנק אנגלו פלשתינה, לימים בנק לאומי ובו המשיך לעבוד עד פרישתו. היה פעיל ב"הגנה".