מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

מרדכי רפופורט

חבר מועצה לשעבר ומנהל בנק הפועלים לשעבר.
נולד בשנת 1905 בעיירה הורודוק שבוילנה.
למד בחדר בנעוריו וסיים את לימודי הטכניון של "אורט" בוילנה.
בהיותו נער היה חבר תנועת "החלוץ" ובגלל אי הסכמתו להתגייס לצבא הפולני היגר בשנת 1923 לארגנטינה.
בשנת 1925, כחבר תנועת החלוץ עלה מארגנטינה לארץ, והיה בין מקימי קיבוץ גבעת השלושה.
בשנת 1927 עבר למושבה רחובות והמשיך לעבוד בחקלאות.
נבחר לשמש (בהתנדבות) כמזכיר מועצת הפועלים שם.
בשנת 1930 עבר לגוש תל-מונד והיה בין מקימי המושב "חרות".
בשנים אלה היה מנהל קופת מלווה וחסכון בתל-מונד ומזכיר מועצת הפועלים.
קופה זו נתנה ההלוואות הראשונות לפועלים שלמדו את מקצוע היהלומים בנתניה.
קופה זו היתה גם הראשונה שסייעה להקמת שכון העובדים ב"עין-התכלת".
בשנים 1941 הקים את קופת מלווה בנתניה ועמד בראשה, וניהלה במשך 16 שנים.
בשנת 1957 היה בין הפועלים למזוג קופת המלווה עם בנק הפועלים וניהל את כלל סניפי בנק הפועלים בכל הארץ.
פרש לגימלאות כסגן מנהל כללי של בנק הפועלים.
בפועלו הברוך במשק הכספים של ההתישבות בארץ סייע מר רפופורט למאות ואלפים מציבור העובדים במדינה.