מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

אליעזר ריגלר

אליעזר ריגלר חבר במועצת העיריה ומ"מ ראש העיר - לשעבר

נולד בשנת 1908 בעיירה סוצ'ובה במחוז בוקובינה שהיתה באותם ימים חלק מהקיסרות האוסטרי-הונגרית למשפחה מחסידי ויז'ניץ.
רכש השכלה יהודית רחבה ובמקביל למד גם ראית חשבון.
לאחר סיום למודיו שימש כמנהל הבנק היהודי בערים סלטין וסוצ'בה. בד בבד עם עסוקו הכלכלי היה פעיל בתנועת צעירי המזרחי והשומר הדתי, מזכיר כללי של ארגון הגג של המפלגות הציוניות וציר מטעמן לועידות הציוניות.
עלה ארצה בשנת 1940 ועבד כמזכ"ל מפעל היהלומים אבן-חן בע"מ.
יסד בנתניה את קופת המלווה של הפועל המזרחי שלימים הפך לבנק המזרחי המאוחד בע"מ ושימש כמנהלו עד לפרישתו לגימלאות.
מיוזמי הקמת המועצה הדתית והקמת בתי-אבות - בעיר.
נבחר למועצת העיריה מטעם סיעת המפד"ל 5 פעמים (1950, 1955, 1959, 1965 ו-1969) כאשר ב-4 הקדנציות הראשונות שימש כסגן ראש העיר בפועל.
בפעילותו הציבורית תרם מר ריגלר רבות לפיתוח שירותי הרווחה והחינוך בנתניה.
על שמו בי"ס ריגלר.