מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

משה ניסני

פדגוג ומחנך מנהל ביה"ס "בארי" לשעבר.
נולד בפרס, עלה ארצה בגיל 4 שנים והתחנך בירושלים.
בנעוריו היה נגר וסתת אבנים והשתתף ביסודה של ההסתדרות ותנועת הנוער העובד.
מייסד סניף הפועל בירושלים.
עם סיום לימודיו בבית המדרש למורים בירושלים חידש בשכם את ביה"ס לילדי השומרונים ואח"כ חזר לירושלים כמורה. בתקופה זו עסק בהקמת מוסדות חינוך דתיים לילדי העובדים הדתיים ברוח תנועת העבודה.
בתחילת מאורעות 1936 נשלח ע"י משה שרת לדמשק בשירות הלשכה הערבית שליד המחלקה המדינית של הסוכנות ועסק בעבודת מודיעין למען המדינה שבדרך.
בערב מלחמת העולם השניה עבר לכפר יהושע וניהל שם את מוסדות החינוך.
בשנת תרצ"ט עבר להתגורר בנתניה והחל לנהל את ביה"ס באביחיל, באותה תקופה היה בין יוזמי ומקימי בית החינוך לילדי העובדים בנתניה בשיתוף עם מועצת הפועלים וארגון אמהות עובדות. באותה יוזמה ובתקופת החזון אירגן וניהל בעיר 6 בתי ספר של זרם העובדים הפועלים עד עצם היום הזה (עין התכלת, אוסישקין, יבנה, מסילות, שפירא ופרדס הגדוד).
משה ניסני היה ממקימי ארגון מנהלי בתי הספר בארץ ושימש במשך שנים ארוכות יו"ר הארגון.
כמו-כן היה במשך שנים עורכו של השבועון "לקט" - עיתון לעוורים.
בפעולתו רבת המעש תרם רבות לחיי החינוך והתרבות בארץ בכלל ובנתניה בפרט.