מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ד"ר יוסף ליבמן

ד"ר יוסף ליבמן מותיקי הרופאים בקופ"ח הכללית יו"ר המועצה למניעת תאונות

נולד בשנת 1900 בליטא בסווינציאני (פלך וילנה) בעבר רוסיה.
בשנת 1929 סיים הפקולטה לרפואה בבזל, שוויצריה.
בתקופת היותו סטודנט היה פעיל באגודת "צעירי-ציון - פועלי-ציון" ובאגודת הסטודנטים היהודיים יוצאי מזרח אירופה.
לאחר שסיים הפקולטה לרפואה עבר לפריס שבצרפת ועבד בבי"ס "רוטשילד" ברוב המחלקות - לסירוגין, אף בפריס המשיך בפעילותו במסגרת "פועלי-ציון" ועסק בהתנדבות בטיפול בילדים יהודיים ממשפחות מצוקה.
עלה ארצה בשנת 1935 - עבד כרופא ביישובי ספר, רמת-הכובש ובאזור צופית שע"י כפר-סבא, חבר "ההגנה" ורופא יחיד באזור במאורעות בשנים 1936 - 1939.
בשנת 1943 עבר לנתניה והחל לעבוד כרופא כללי בקופ"ח הכללית.
ומשנת 1949 כיהן כרופא אזורי. עם בואו לנתניה נבחר כסגן יו"ר סניף ההסתדרות הרפואית בישראל, ולאחר מכן נבחר כיו"ר הסניף.
הוכנס לפעילות בהתנדבות בשרותי מגן דוד אדום ובשרות הרפואי של "ההגנה" בנתניה והסביבה.
במלחמת השחרור גוייס לעזרה בעבודה רפואית בכפר סולד.
בשובו לנתניה בדצמבר 1948 מונה בתור רופא מרחב חזית המזרח של המחלקה הרפואית להגנה נפתית - ופעל בהתנדבות בנוסף לעבודתו השוטפת.
בתקופת מבצע סיני הוטל עליו התפקיד של השרות הרפואי בעיר במסגרת הג"א, בדרך זו פעל גם במלחמת ששת הימים.
משמש בתפקיד יו"ר המועצה למניעת תאונות בסניף נתניה למעלה מעשרים שנה.