מוזיאון ראשונים לתולדות נתניה

ראשי הישוב ויקיריו

ד"ר מאיר דויטש

ממתנדבים לבריגדה העברית בצבא הבריטי רופא העיר נתניה - בגימלאות

נולד בשנת 1899.
עלה ארצה ב-1934 מוינה לתערוכת המזרח הקרוב בתל-אביב, ומאז נשאר בארץ.
בוינה היה חבר אגודת סטודנטים "אמונה", חבריו אמרו לו שעליו לעלות מיד ארצה היות וממשלת המנדט עומדת לאסור עליית רופאים.
באפריל 1934 היה ממלא מקומו של ד"ר בקמן שחלה במלריה.
לאחר מכן שימש כרופא בנתניה והסביבה, ברכיבה על סוס גם בשבתות ובחגים בתשלום של שליש משרה.
הועסק גם בקופת חולים עממית, בטיפולו היה 280 נפש, עסק בכל המקצועות מכירורגיה ועד לידה, 5% מכל החולים חלו אז במלריה.
ב-1936 קיימו קצין המחוז יצחק צ'יזיק והרופא הממשלתי - פגישה, בה דיווחו על המצב התחלואי הקשה באזור על מארת הקדחת - תשובתם היתה פרדסים או מלריה, אך כעבור מספר חדשים הצבא הבריטי ייבש הביצות דרומית מהמחנה הבריטי ואדי פאליק והקדחת בנתניה פסקה מיני אז.
אירגן חוגים לעזרה ראשונה, פעל במ.ד.א., בליגה למלחמה בשחפת. היה רופא של ה"הגנה" בנפת גד ואירגן את השרות הרפואי של "ההגנה".
ב-1943 התגייס לצבא הבריטי ליחידה אנגלית לבית-חולים ראשי צבאי ה-29, ועבר אתה לטהרן, מצרים ואנגליה.
בליל הפלישה לאירופה, היה עם כח הנחיתה של טנקים, 4 ימים אחרי הפלישה לקאן, עבד בבתי-חולים, בבלגיה, הולנד ובמחנה ברגן-בלזן, אחר כך כרופא במחנה הצבא הבריטי - בנתניה.
בגמר המלחמה השתתף במשך 3 חודשים בקורסים רפואיים בלונדון, אחרי שובר ארצה התגייס בשנת 1952 לצבא הקבע ואחרי זה שימש כרופא עירוני בנתניה עד 1973.
בעזרת הממשלה אירגן תחנות לטיפול באם ובילד, שרות רפואי לבתי-ספר וטיפול אורטודנטי לילדי בתי-הספר.